HUAWEI WATCH GT 3 Pro 46mm smart watch active model iOS/Andriod compatible

HUAWEI WATCH GT 3 Pro 46mm smart watch active model iOS/Andriod compatible
HUAWEI WATCH GT 3 Pro 46mm smart watch active model iOS/Andriod compatible
HUAWEI WATCH GT 3 Pro 46mm smart watch active model iOS/Andriod compatible
HUAWEI WATCH GT 3 Pro 46mm smart watch active model iOS/Andriod compatible
HUAWEI WATCH GT 3 Pro 46mm smart watch active model iOS/Andriod compatible

HUAWEI WATCH GT 3 Pro 46mm smart watch active model iOS/Andriod compatible

HUAWEI WATCH GT 3 Pro 46mm smart watch active model iOS/Andriod compatible. [Tokucho hontai saizu batteri] chitankesu to safaiagarasudisupurei/ AMOLED, gamen 1. 9 Mm, omo-sa 54 g (beruto fukumazu)/ magunetto-shiki juden furu juden kara yaku 14-kakan renzoku shiyo kano [ta kino] chakushin no kakunin ya tsuwa no kyohi burutousu tsuwa messeji no kakunin taima ya aramu kino tenkeyoho 100 shurui ijo no supotsumodo suimin sokutei ketchu sanso reberu sokutei nado [bosui-sei dokon-hin] IP 68 bosui taio 5 ATM/ sumatouotchi hontai juden keburu toriatsukai setsumeisho (nihongo) [taio OS] iOS/ andoroido (iOS wa App Store matawa gaiso-bako kisai no QR kodo kara, andoroido OS wa gaiso-bako kisai no QR kodo o yomikomi, HUAWEI App gyarari saito kara App o daunrodo dekimasu) [hosho sapoto] konyu-bi yori 12-kagetsu-kan no nipponkokunai hosho hosho kikan-nai no shizen kosho wa shuri taio moshikuwa kokan taio nihongo sapoto HUAWEI WATCH GT 3 Pro 43 mm wa dento o kakushin suru, saisentan no gijutsu to kurashikkuna bi ga yugo shita joshitsuna sumatouotchidesu. Kesu ni chitan o, fubo ni safaiagarasu o saiyo shi tokei to shite no reberu ga ichidan'ue ni agarimashita.

Kenko kanri o kajika suru kino o tasu sonae, IP 68 oyobi 5 ATM bosui oyobi daibingu kikaku ni taio shita kenrona bosui-sei de samazamana supotsu no otomo ni tsurete iku koto mo kanodesu. 1: Tsujo shiyo wa 24-jikan shinpaku-su monitaringu ON, suimin monitaringu (HUAWEI TrueSleep) ON, messeji tsuchi ON (1-nichi heikin 50 messeji, denwa 6-kai, aramu 3-kai), 1-nichi ni 200-kai gamen hyoji, maishu 30-bu no burutousu tsuwa oyobi maishu 30-bu no ongaku saisei, maishu 90-bu no wakuauto (GPS yuko) o shita baai no faueirabo no tesuto kekka o sanko ni shite imasu.

2: Hon seihin wa ippantekina uerunesu fittonesu mokuteki no seihindeari, iryokki to shite sekkei sa reta monode wa naku, byoki nado no shindan, chiryo, yobo no mokuteki ni wa goshiyo itadakemasen. 4: Hon seihin wa, IEC 60529: 2013 Kikaku no IP 68 soto, aiso 22810: 2010 Kikaku no 5 ATM soto 50 m bosui ni junkyo shite ori, puru ya kaigan no asase de no suiei nado, asase de no katsudo-ji ni sochaku shite shiyo suru koto ga kanodesu. Mata, daibingu ni kansuru gijutsu hyojun kikaku EN 13319 ni junkyo shi, saidai suishin 30 m no furidaibingu ni taio shite imasu. Hottoshawa, onsen, sauna (suchimurumu), purattofomudaibu, koatsu senjo nado, -ko suiatsu, koon, -ko shitsudo, kyu ryusui o tomonau sagyode wa shiyo shinaide kudasai. Sukyubadaibingu, tekunikarudaibingu, suishin 30 m o koeru sensui katsudo ni wa tekishite imasen. Kaisui de shiyo shita nochi wa, mamizu de arainagashite kudasai. Rezabando ya metaru bando wa, suiei ya ase ni tae rareru yo ni sekkei sa rete imasen. Hoka no bando no goshiyo o o susume shimasu. Bosui seino no shosai ni tsuite wa, fauei no koshiki uebusaito o goran kudasai. Bosui seino wa towa-tekina monode wa naku, hibi no chakuyo ni yori hogo seino ga teika suru baai ga arimasu.

Mekasapoto ni tsuite seihin hosho wa, hanbai hasso-moto ga amazon. Jp to natte iru kato kara konyu shita shohin ga taisho to narimasu. 1,431 / 5,000? [Features/Body size/Battery] Titanium case and sapphire glass display/AMOLED, screen 1.43 inches, body thickness 10.9mm, weight 54g (excluding belt)/Magnetic charging Can be used continuously for about 14 days after a full charge [Multi-function] Check incoming calls and reject calls Bluetooth calls Check messages Timer and alarm functions Weather forecast Over 100 sports modes Sleep measurement Blood oxygen level measurement, etc.

[Waterproof/Included Items] IP68 waterproof 5ATM / Smart watch body Charging cable Instruction manual (Japanese) [Supported OS] iOS/Android For iOS, you can download the app from the App Store or from the QR code on the outer box, and for Android OS, read the QR code on the outer box and download the app from the HUAWEI App Gallery site. Japanese support HUAWEI WATCH GT 3 Pro 43mm is a premium smartwatch that innovates tradition, combining cutting-edge technology and classic beauty. The case is made of titanium and the windshield is made of sapphire glass, raising the level of the watch to the next level. It is equipped with many functions to visualize health management, and is robust and waterproof, compliant with IP68 and 5ATM waterproofing and diving standards, so it can be used as a companion for various sports. Annotation 1: Normal use is 24-hour heart rate monitoring ON, sleep monitoring (HUAWEI TrueSleep) ON, message notifications ON (average of 50 messages per day, 6 calls, 3 alarms), 200 screen displays per day, 30 times per week.

Based on Huawei Labs test results with 30 minutes of Bluetooth calls, 30 minutes of music playback, and 90 minutes of weekly workout (GPS enabled). 2: This product is for general wellness and fitness purposes and is not designed as a medical device and cannot be used for the purpose of diagnosing, treating, or preventing disease. 3: Compatible with EMUI10.0 or later and Android6.0 or later. 4: This product is compliant with IP68 equivalent of IEC 60529:2013 standard and 50m waterproof equivalent of 5ATM of ISO 22810:2010 standard, and can be worn during activities in shallow water such as swimming in a pool or shallow water on the coast. It is possible to use. It also complies with the technical standard for diving, EN13319, and is compatible with freediving up to a maximum depth of 30m. Do not use in hot showers, hot springs, saunas (steam rooms), platform dives, high pressure washing, or other work involving high water pressure, high temperature, high humidity, or rushing water. Not suitable for scuba diving, technical diving, or diving activities deeper than 30m.

After using in seawater, rinse with fresh water. Leather and metal bands are not designed to withstand swimming or sweat. We recommend using another band.

For more information on waterproof performance, please visit Huawei's official website. Waterproof performance is not permanent, and protection performance may decrease with daily wear. About other area, please ask me. International Buyers - Please Note. We do not mark merchandise values below value or mark items as "gifts" - US and International government regulations prohibit such behavior.
HUAWEI WATCH GT 3 Pro 46mm smart watch active model iOS/Andriod compatible


Homepage   Links   Contact Form   Privacy Policy   Terms of Use